Vai trò của Marketing

Vai trò của marketing đối với doanh nghiệp theo anh Ngô Minh Tuấn

Vai trò của Marketing online & offline

Vai trò của marketing thực sự ở đâu trong thời đại làm kinh doanh ngày nay, những chủ công việc kinh doanh hay start up, người khởi nghiệp… cần hiểu rõ để có kế hoạch đầu tư vào marketing đặc biệt là trên môi trường internet thì marketing online có vài trò đặc biệt như thế nào?

Vai Trò Của Marketing Trong Quá Trình Khởi Nghiệp Công Ty

Khởi nghiệp là đông đảo nhất cần tìm hiểu về vai trò này, với tốc độ phát triển về công nghệ, đại dịch covid-19 đã làm thay đổi hoàn toàn cách khởi nghiệp, thậm chí cả doanh nghiệp đang hoạt động tốt lâu nay vẫn phải học lại bài học cải tổ lại hệ thống marketing của chính mình sau những khó khăn, thất bại quá lớn.

Ta đang nói về khởi nghiệp – theo kinh nghiệm và đúc kết lại thực sự marketing – leader marketing – cao nhất là giám đốc marketing là vô cùng quan trọng trong khi khởi nghiệp.

Hiểu rõ marketing áp dụng vào bán hàng, vào chọn lựa sản phẩm phù hợp với thời thế, ứng dụng marketing online khi khởi nghiệp, đầu tư ngân sách marketing… khéo léo hợp lý, khoa học & công nghệ mới chính là các yếu tố ảnh hưởng rõ rệt mạnh mẽ nhất tới thành bại giai đoạn đầu của người khởi nghiệp.

Tham khảo video của A Ngô Minh Tuấn: https://youtu.be/uoesKwEHj84

Vai trò của marketing đối với doanh nghiệp theo anh Ngô Minh Tuấn
Vai trò của marketing đối với doanh nghiệp theo anh Ngô Minh Tuấn

Vai trò của marketing trong doanh nghiệp

Vai trò của marketing đối với doanh nghiệp theo anh Ngô Minh Tuấn là quá rõ ràng nhưng chúng tôi muốn nói sâu hơn về marke

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *