Những cách thanh toán

Nhận thanh toán quá tài khoản để trên website, và trực tiếp gặp làm việc thanh toán tiền mặt, nếu cần lấy  VAT vui lòng liên hệ để được tư vấn rõ hơn cho khách hàng cần.

Internet banking

Chính sách hoàn hủy

Sau khi nhận 50% thanh toán của quý khách nếu khách hàng hủy không muốn tiếp tục dùng dịch vụ của chúng tôi, khoản thanh toán ban đầu sẽ không được hoàn trả, chúng tôi bàn giao sản phẩm đang ở giai đoạn chưa thanh toán nốt cho bạn.

Thanh toán xong nên làm

Kiến thức marketing free

Ưu đãi kiến thức tự học marketing online tại blog của chúng tôi mỗi ngày. Chỉ cần bạn gõ google 4marketing + chủ đề bạn cần tìm lại để áp dụng trong quá trình thực hành làm marketing cho công ty mình.

Our blog