Social Media Marketing áp dụng giúp lan truyền thương hiệu sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp.

Facebook marketing, Zalo marketing, Titok, instagram, twitter…. chia sẻ sản phẩm dịch vụ xây dựng thương hiệu miễn phí hoặc trả phí có giá rẻ hơn nhiều so với seo & google ads, email marketing…